Notehefte / Sheetbook - Kattapols (Med/With cello)

NOK 499.00

English text bellow.

Kattapols er et hefte med 8 slåtter tilrettelagt for grunnopplæring med folkemusikk som utgangspunkt. Slåttene er arrangert for spelemannslag, der stemmene kan fungere universielt for fele, trekkspill og andre melodiinstrumenter. I tillegg følger det et hefte med tilrettelagte stemmer for cello. Arrangementene er også besifret som tilrettelegging for komp.

Slåttene er også innspilt og tilgjengelige der du strømmer musikk, og det er avgjørende å lytte til innspillingen for å tolke notene rytmisk riktig. Folkemusikk blir sjelden notert eksakt, og det forutsettes en viss stilforståelse.

Utgitt i 2020.

English:
A sheetbook of 8 easy tunes in Scandinavian style, for beginners at all ages. The tunes are arranged for "Spelemannslag" which basically might contain various instruments. Most common is fiddels, accorions, bass, guitar, and occasionally drums, but it´s not limmited to that.

You will fint all the tunes available where you stream your music, and it´s highly recommended to listen to this to get to know the style before you start reading.

PS! This book is WITh the cello sheets.

Kategori Noter