Bestill i nettbutikken, eller fra:

Spelemannslaget Laust & fast

Kattapols

Åtte enkle slåtter i Skandinavisk stil til bruk i opplæring

Dette er åtte slåtter i tradisjonell stil, tilpasset opplæring og bruk i spelemannslag og andre samspillgrupper. Slåttene er arrangert med prioritet på å gjøre stemmene så enkle som mulig mer enn å skrive det musikalsk riktig. Slåttene ble skrevet i en periode med gnistrende skiføre, og derav har titlene noe preg av nettopp det.

Melodiene er det som oppleves som enklest, og så er det tenkt at stemmene er for de som har jobbet seg ferdig med melodiene. 


For cello vil ikke alle slåttene framstå like enkle, men jeg har likevel valgt å skrive inn cellostemmer slik at cellister kan være med i samspillet der de er en del av miljøet. En stor takk til Sivert Skavlan for hjelp og veiledning i forbindelse med utviklingen av cellostemmene. 


For komp, slik som bass, gitar og trommer, vil besifringen være det beste utgangspunktet sammen med å lære seg de grunnleggende prinsippene for å kompe. Tradisjonsmusikken har noen etter hvert kjente rammer som vil framstå som forutsigbare og logiske med litt trening. På innspillingen blir det lagt til mer detaljer i kompet utover i slåttene. Innspillingen er å betrakte den viktigste referansen for kompet i denne metoden.

Slåttene er utprøvd på Spelemannslaget Laust & fast, som har vært en viktig inspirasjonskilde til det hele
.


Slåttene er innspilt i Øra Studio med Akebakken Spelemannslag og er tilgjengelig via alle kjente strømmingstjenester. For de som ikke er kjent med stilartene er det avgjørende å lytte til slåttene før man begynner å lese notene. Faktisk vil jeg av erfaring anbefale å ikke benytte noter over hodet på melodistemmene. 


Takk til alle mine forgjengere som har jobbet med rekruttering og gitt ut musikk til bruk i opplæring. Det er med stor respekt jeg også har hentet inspirasjon og erfaringer fra disse. 
 Takk til Norsk senter for folkemusikk og folkedans, og Trøndelag Fylkeskommune for økonomisk støtte. 


Akebakken Spelemannslag

Fra venstre: Truls Rønning, Øyvind Sandum, Magnus Leite,
Daniel Falcon Græsdal, Ingrid Gausemel Remøy, Kai Roger Magnetun, Sturla Eide, Sivert Skavlan, Runa Bergitte Sødal, Skogen Sällström, Eirik Hagerup Holm. Takk for at dere gjorde innspillingen mulig. 
Jo Ranheim ikke med på bildet.